Duurzaamheid

Chiquita draagt haar steentje bij aan biodiversiteit

Duurzaamheid

april 1st 2020 ・ 10 Leestijd in min

Chiquita onderneemt actie tijdens de teelt en in het toeleveringsproces van haar voedzame bananen om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. Zo kies je niet alleen voor een gezonde snack, maar zet je je ook nog eens in voor het milieu.

Dat is in lijn met het toenemende bewijs dat de er behoefte is om de manier waarop bedrijven het milieu zien en ermee omgaan, ingrijpend moet veranderen. Chiquita werkt samen met belangrijke stakeholders en coördineert acties en projecten die de biodiversiteit verbeteren, waarmee ons bedrijf een leidende rol heeft genomen op dit gebied.

Chiquita werkt er hard aan om de productiviteit van eigen plantages en op die van leveranciers te verhogen, de biodiversiteit ervan te behouden en verbeteren, en de impact die de toeleverketen en distributie-activiteiten op het klimaat en het milieu hebben tot een minimum te beperken aan de hand van duurzame landbouw.

Chiquita is van mening dat bedrijven die voor 100% op een product gericht zijn, zoals haar eigen wereldwijde activiteiten dat zijn, een leidende rol moeten vervullen bij de verandering die nodig is om dit doel te bereiken. In 2019 zijn er steeds meer aanwijzingen dat er inspanningen nodig zijn om ons milieu te behouden: volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), is ongeveer 40% van de wereldeconomie gebaseerd op milieuproducten en -processen, maar een rapport dat onlangs werd gepubliceerd door het intergouvernementele platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) van de VN toont een zorgwekkende achteruitgang van de biodiversiteit op het land en in zee aan. Binnen sommige ecosystemen wordt een afname van het aantal soorten met tot wel 41% waargenomen, en een overeenkomstige vermindering van bodemopbrengst. De IPBES geeft vijf belangrijke oorzaken voor de afname van biodiversiteit, in afnemende volgorde van belangrijkheid: verandering in het gebruik van land en zee; directe exploitatie van organismen; klimaatverandering; vervuiling en invasieve uitheemse soorten.

Chiquita loopt voorop als het gaat om het behoud van biodiversiteit - 1

De 3 pijlers die Chiquita hanteert voor het verbeteren van de biodiversiteit

We beschermen de biodiversiteit op onze plantages. Wij zorgen ervoor dat er geen bos meer wordt gekapt om plaats te maken door te kiezen voor duurzame landbouw en duurzame landbouwgrond. Plantages mogen sinds 2005 geen waardevolle ecosystemen meer kappen en moeten beschermde gebieden aanleggen of nieuwe bomen planten als compensatie voor gekapte bossen, of voor ecosystemen die tussen 1999 en 2005 beschadigd werden. De productie moet beperkt blijven tot gebieden die geschikt zijn voor langdurige cultivatie, en land dat daar niet geschikt voor is, moet teruggebracht worden naar zijn natuurlijke staat. Chiquita was de eerste die deze methode toepaste – in de periode tussen 1992 en 1994 werd voor het laatst bos gekapt door het bedrijf. Het gebeurde op het moment dat een aantal weidegronden voor vee op de Sarapiqui-boerderij in Costa Rica werd getransformeerd in plantages. We richten ons nu volledig op het beschermen van bossen en herbebossing, en we zijn van plan om onze bestaande landbouwgrond te verjongen en reorganiseren. Deze activiteiten worden op de voet gevolgd door de Rainforest Alliance.

We zorgen ervoor dat onze activiteiten slechts een minimale impact hebben op de biodiversiteit, zo leveren we gezonde bananen die ook nog eens hartstikke duurzaam zijn. We gebruiken een aantal methoden om de invloed van onze activiteiten te beperken, zoals productrotatie en goede landbouwpraktijken, waaronder preventieve ontbladering, ongediertebestrijding en het gebruik van vallen. Daarnaast hebben we precisielandbouw geïntegreerd, waarbij zo nodig en met de grootste zorg agrochemicaliën worden toegepast, en dan uitsluitend middelen die  zijn goedgekeurd volgens regionale of nationale richtlijnen. We gebruiken de beste toepassingstechnieken en -schema’s en roteren de actieve bestanddelen om resistentie te voorkomen; 95% van de middelen die we gebruiken bezit slechts een geringe toxiciteit. Deze methode wordt nauwkeurig gevolgd via het traceringssysteem van ons Rainforest Alliance-keurmerk en Global Gap-keurmerk.

Wij gaan grensverleggende samenwerking aan op het gebied van herbebossing met onze stakeholders. We hechten er waarde aan om gebieden terug te brengen naar een natuurlijkere staat om zo de biodiversiteit veilig te stellen. We doen dit met drie belangrijke doelen in het achterhoofd: het behouden van biodiversiteit op de lange termijn, het stimuleren van de bewustwording van de gemeenschappen via milieueducatie en het bevorderen van de participatie van de lokale gemeenschap. Het Nogal-project is een voorbeeld van dit soort bondgenootschap (zie casestudy).

Chiquita is een bedrijf dat een rolmodel wil zijn voor actieve samenwerking: In 2004 werd het natuurgebied Nogal in de regio Sarapiqui van Costa Rica gefinancierd door de samenwerking tussen Chiquita en een aantal van zijn klanten om de biodiversiteit te behouden en beschermen. We hebben 900 bomen voor het Nogal-natuurreservaat gedoneerd aan ontwikkelaars en organisaties uit de gemeenschap die zich bezighouden met herbebossing en de bescherming van het milieu.

Dat onze aanpak succes heeft, werd duidelijk toen in 2017 drie nieuwe soorten wilde dieren werden aangetroffen: een tapir, het grootste landdier van Costa Rica, een klokvogel en een geelgespikkelde hagedis. Deze bevindingen zijn het bewijs dat het reservaat volgens plan functioneert: wilde dieren een sluis bieden naar andere beboste gebieden. In mei 2017 ontving het bedrijf voor de vierde keer op rij een onderscheiding van het ‘Bandera Azul Ecológica’-programma in Costa Rica in de categorie ‘Protected Natural Environments’ voor zijn werk in het Nogal-reservaat. Daarnaast is Chiquita een actief lid van de biologische corridor San Juan-La Selva die bijdraagt aan de samenwerking tussen lokale gemeenschappen en de autoriteiten met als doel essentiële ecosystemen te beschermen.

Met de steun van onze stakeholders, de Rainforest Alliance en de German Society for International Cooperation (GIZ), blijven we werken aan hulpverlening aan de gemeenschap en educatieve activiteiten.

Chiquita heeft een hoop denkwerk, passie en financiële steun geïnvesteerd in de bescherming van biodiversiteit, en we zijn ongelooflijk trots op alles wat we tot nu toe hebben bereikt. Door te kiezen voor een gezond tussendoortje zoals Chiquita bananen, steun je ons om ook in de toekomst onze inspanningen voor het behoud van biodiversiteit te blijven verbeteren en aanscherpen.

Chiquita loopt voorop als het gaat om het behoud van biodiversiteit - 2

Casestudy: het creëren van een biodiversiteits-reservaat in Nogal

Chiquita heeft hard gewerkt in Costa Rica aan het verbeteren en beschermen van de biodiversiteit in de regio Nogal. Chiquita richtte in 2004 het natuurreservaat Nogal op, samen met de lokale boeren en onder toezicht van het ministerie van Landbouw van Costa Rica, met als doel de biodiversiteit te behouden en beschermen. Ook de Rainforest Alliance verleende steun aan dit project.

Chiquita plantte ook bomen op een voormalig honkbalveld in de buurt van Nogal in de regio Sarapiqui om de gemeenschap te beschermen tegen overstromingen. Herbebossing draagt bij aan lagere onderhoudskosten van het land en verkleint de kans op mogelijke overstroming van de rivier Socio. Dit heeft een positieve invloed op het leven van de lokale bevolking en op het reservaat.

In 2018 heeft Chiquita een aanvraag ingediend om Nogal uit te roepen tot privaat natuurreservaat, om het te beschermen tegen illegale houtkap. Het Nogal-reservaat is een klein onderdeel van de Meso-Amerikaanse biologische corridor, die in de jaren 90 van de vorige eeuw in het leven werd geroepen om de natuurlijke rijkdom van het gebied te beschermen en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. De corridor verbindt Mexico met Zuid-Amerika, waarvan tevens de zeven tussenliggende landen deel van uitmaken. Het is geen reservaat zoals we dit allemaal kennen, maar eerder een combinatie van beschermde gebieden en particuliere grond met als voornaamste doel dieren de mogelijkheid te geven zich van de ene naar de andere kant te verplaatsen. Chiquita is van plan om ook in de toekomst hard te blijven werken aan het verbeteren van de verbindingswerking van de corridor en zal zijn leveranciers aanmoedigen om dit ook te doen.

De stakeholders van Chiquita waarderen het dat het bedrijf zich op een innovatieve manier inzet voor milieubescherming: in 2017 stuurden Aldi US, Walmart, Albert Heijn en ananasproducent Upala Agrícola hun managers naar het Nogal-reservaat om te laten zien op welke manier Chiquita de kwaliteit van leven heeft verbeterd van gemeenschappen die in de afgelopen 13 jaar in het gebied hebben gewoond. Het ecologische programma Blue Flag van Chiquita won een prijs – met het beste resultaat in deze categorie – voor de bescherming van natuurlijke bronnen.

Casestudy: het San San-project voor de bescherming van biodiversiteit:

Het San San-project werd in 2008 ontwikkeld om bij te dragen aan de bescherming van biodiversiteit en de ontwikkeling van gemeenschappen in de Caraïbische regio, tussen Costa Rica en Panama, te ondersteunen.

Het project was oorspronkelijk een private samenwerking tussen Chiquita en REWE, een Duits bedrijf dat opereert in retail en toerisme. Later stapten ook GIZ en Corbana, de nationale bananenproducent van Costa Rica, in het project, waardoor ook Costa Rica er onderdeel van werd. In Panama waren de inspanningen vooral gericht op het wetlandreservaat San San Pond Sak en de omliggende gemeenschappen, niet ver van de bananenplantages van Chiquita en lokale telers. Het San San Pond Sak-reservaat is een Ramsar-wetland dat van internationaal belang is. Het ligt aan de Caraïbische kust op ongeveer 5 km van het stadje Changuinola.

In februari 2018 doneerde Chiquita 160 hectare herbebost land in het San San Pond Sak-wetlandreservaat aan de bevolking van Panama. Het geschenk was het resultaat van een geslaagde langdurige samenwerking tussen de verschillende publieke en particuliere organisaties die milieubescherming in Panama op de agenda hadden gezet.

Het Changuinola-Sixaola-partnership waar particuliere en publieke partijen deel van uitmaken, bestaat nu uit: Chiquita, La Alianza por el Millón, het Panamese ministerie van Milieu en verscheidene Duitse en Costa Ricaanse bedrijven en NGOS, zoals GIZ, REWE en Corbana. De lokale NGO, AAMVECONA, steunt het project nu ook uit naam van de bevolking van Panama, die de wens heeft het land te verduurzamen.

Chiquita heeft niet alleen duizenden bomen geplant, maar gaf ook financiële steun om het land te kunnen kopen van de vorige eigenaar. Na de koop werd het land overgedragen aan de AAMVECONA, die het herbebossingsproces gedurende deze periode beheerde. Na de eerste vijf jaar, besloten de partners het gebied te doneren aan MIAMBIENTE, en deze organisatie bood aan het beheer voor zijn rekening te nemen. Het project is onderdeel van een initiatief van MIAMBIENTE met als doel de herbebossing van een miljoen hectare grond in Panama.

Sinds de donatie en de afronding van het project in 2018, hebben Chiquita, de Duitse REWE Group en AAMVECONA de financiering, het onderhoud, de bewaking en de bescherming van het herbeboste land voortgezet. Dit gebied huisvest verschillende beschermde diersoorten, zoals zeeschildpadden en zeekoeien. Sinds de aanvang van het San San-project, zijn er al minstens 30.000 jonge schildpadjes uitgezet.

Dit project is voor alle betrokken partijen een enorm succes gebleken – in het gebied Finca Tres Bocas heeft het bos zich uitstekend hersteld. Het bos huisvest nu inheemse flora en fauna.

  • Gepersonaliseerde recepten: toegang tot geavanceerde filters, recepten beoordelen, jouw favorieten bewaren in je persoonlijke bananenruimte.
  • Bevoorrechte toegang tot speciale weggeefacties en wedstrijden.
  • Stel je dieetvoorkeuren in en sla je meest geliefde lifestyle-artikelen op.

Word lid!

Sluit je aan bij de Chiquita community en krijg toegang tot je persoonlijke banana space!

Copy link