Yelloway

The Yelloway is...

…een joint venture gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van een ziekteresistente bananenvariëteit en tegelijkertijd het verminderen van de CO2-uitstoot.

Wat is Yelloway ?

Yelloway is een joint venture gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van een ziekteresistente bananenvariëteit en wil tegelijkertijd de CO2-uitstoot van de teelt van bananen verminderen.
Chiquita werkt hiervoor samen met KeyGene, MusaRadix en Wageningen University and Research (WUR).Het primaire doel is het produceren van ziekteresistente bananen, met een focus op het bestrijden van Tropical Race 4 (TR4) en Black Sigatoka, twee belangrijke pathogene ziekten die de bananenteelt aantasten. Als tweede doelstelling streven we ernaar de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de bananenproductie te verminderen en de bananenoogst in het algemeen veerkrachtiger te maken. Dit alles gebeurt via traditionele plantenveredeling, ondersteund door de modernste technologie.

Waarom is Yelloway nodig

Tropical Race 4 (TR4) en Black Sigatoka zijn twee belangrijke pathogene ziekten die de bananenteelt aantasten. Daarnaast ziet Chiquita de aanzienlijke impact van klimaatverandering op de bananenindustrie. TR4 zal op termijn een bedreiging vormen voor iedereen wiens levensonderhoud afhankelijk is van de bananenoogst. Ziekten als TR4 en Black Sigatoka kosten de bananenindustrie al miljoenen dollars per jaar, en de huidige praktijk om Black Sigatoka te voorkomen omvat koolstofuitstotende gewascontrolemaatregelen. Het ontwikkelen van ziekteresistente bananenvariëteiten via Yelloway is een poging om de bananenproductie veilig te stellen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Wat doet Yelloway

Het Yelloway-initiatief volgt vier hoofdtrajecten: het in kaart brengen van het genoom, plantenveredeling, laboratoriumtesten en veldtesten.
Yelloway heeft een stamboom van bananendiversiteit gemaakt op basis van meer dan 160 verschillende bananensoorten en heeft 150 succesvolle kruisingen geproduceerd, resulterend in 32.000 zaden.
Het doel van het initiatief is om nieuwe ziekteresistente bananenvariëteiten te produceren die qua smaak, uiterlijk en bewaarbaarheid lijken op de populaire Cavendish-banaan. Dit moet er voor zorgen dat we in de toekomst op dezelfde manier kunnen blijven genieten van de banaan als we nu doen, zonder dat er ingrijpende zaken moeten veranderen in de toevoerketen.
We willen er ook voor zorgen dat anderen die van de banaan afhankelijk zijn voor hun voedselvoorziening of bestaan kunnen profiteren van deze kennis en zullen daarom het genoom van de TR4 resistente soorten ook delen in het publieke domein.
De eerste door Yelloway geteelde bananen bevindt zich op de Filippijnen voor veldproeven.