privacy policy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan en gebruik van onze websites, onze socialemediapagina’s en onze applicaties (“Sites”).

Chiquita respecteert uw recht op privacy wanneer u onze Sites gebruikt of wanneer u contact met ons hebt. In deze Kennisgeving leggen wij uit hoe en voor welke doeleinden wij de informatie gebruiken die wij via onze Sites, offline programma’s, wedstrijden en evenementen, over u verzamelen.

ONZE PRIVACYBEGINSELEN

Chiquita respecteert uw privacyrechten. Dit zijn onze hoofdbeginselen:

 • Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en wij willen u een service op maat aanbieden.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens voor specifieke doeleinden op basis van uw toestemming, onze contractuele relatie of de legitieme zakelijke belangen van ons bedrijf.
 • U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en kunt correctie of verwijdering ervan aanvragen, onderhevig aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens aan niemand. Indien nodig kunnen wij uw gegevens delen met bedrijven van de groep, partners en andere dienstverleners. In die gevallen kan het zijn dat hun eigen privacybeleid van toepassing is.
 • Wij zullen alle nodige redelijke maatregelen treffen om uw informatie te beschermen tegen misbruik en zullen deze veilig bewaren.

Lees onze volledige Privacyverklaring hieronder voor meer informatie.

1. TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE PRIVACYVERKLARING EN UW TOESTEMMING

Als u onze Sites gebruikt of als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, accepteert u de in deze Privacyverklaring beschreven praktijken. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gebruik of bezoek onze Sites dan niet of verstrek ons geen persoonsgegevens.

Chiquita behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring en u wordt over alle relevante veranderingen op de hoogte gebracht.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Wij verzamelen uitsluitend persoonlijke informatie die nodig is voor een specifiek doeleinde of informatie die u ons met uw toestemming verstrekt, na duidelijke handelingen en gedragingen uwerzijds, of om een wettelijke of legitieme reden.

2.1. Als u gebruiker, bezoeker of volger van ons merk, journalist of onze partner bent, kunnen wij de volgende informatie over u verwerken:

Welke gegevens verzamelen wij? 

 • Persoonlijke contactinformatie zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, land, telefoonnummer, inclusief informatie over uw locatie;
 • informatie over u in verband met een mediabedrijf;
 • uw opmerkingen en door u als gebruiker gegenereerde inhoud, waaronder foto’s, video’s en persoonlijke verhalen die u met ons deelt;
 • de inloggegevens van uw account;
 • uw profielen op sociale netwerken;
 • uw voorkeur met betrekking tot onze producten.

Waarom verzamelen wij deze gegevens? 

 • Zodat u uw klantaccount kunt aanmaken en ertoe toegang hebt;
 • om uw vragen te beantwoorden of te gebruiken voor wedstrijden waaraan u deelneemt;
 • om met u contact op te nemen voor marketingdoeleinden of om u persberichten te sturen, op basis van uw toestemming of een eerder contactmoment met ons;
 • om samen te voegen met informatie die wij van anderen ontvangen, zodat wij een beter inzicht in uw behoeften verwerven en u een betere dienstverlening kunnen aanbieden, inclusief de aanpassing van sites en het tonen van advertenties op basis van uw interesses;
 • voor de beveiliging en het onderhoud van onze Sites, voor rapportage, en voor het beheer van risico’s, geschillen en dossiers;
 • om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, op basis van uw toestemming;

2.2 Als kandidaat voor een positie binnen ons bedrijf, kunnen wij de volgende informatie over u verwerken:

Welke gegevens verzamelen wij? 

 • Uw voorna(a)m(en), achternaam, adressering, geslacht;
 • volledig adres inclusief stad, land en postcode, telefoonnummer, e-mailadres;
 • werkervaring en referenties;
 • alle overige informatie die in uw cv, sollicitatiebrief en overige documenten staat die u op vrijwillige basis met ons deelt.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 • Om uw sollicitatie te beoordelen op basis van uw inzending;
 • zodat wij contact met u op kunnen nemen;
 • om documentatie met intern personeel te delen of met partners die daartoe toegang moeten hebben;
 • om uw referenties te controleren, op basis van uw legitieme belangen;
 • om deze, met uw instemming, voor andere posities te gebruiken.

3. MET WIE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde met een ander lid van de Chiquita Group delen; dit wil zeggen onze houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, dienstverleners en mediapartners, financiële instellingen, logistieke dienstverleners, commerciële partners en autoriteiten als dit bij wet verplicht is.

Wij kunnen gebruikmaken van derden, zoals netwerkadverteerders en ad-exchanges om u advertenties te tonen op externe websites nadat u onze Sites verlaat, en we kunnen van externe analysetools en andere dienstverleners gebruikmaken om ons en/of derden informatie te verschaffen en evalueren over het gebruik van de Sites. Meer hierover leest u in onze Cookieverklaring.

Deze ontvangers kunnen buiten het land zijn gevestigd van waaruit u de Sites hebt bezocht. Wij eisen van dergelijke derden, die buiten het land gevestigd kunnen zijn van waaruit u de Sites hebt bezocht, dat zij aan alle betreffende wetten inzake gegevensbescherming voldoen.

Wij kunnen sociale plug-ins voorstellen. In dat geval verzamelen en verwerken wij informatie met betrekking tot uw account op socialemediaplatforms. Het gebruik van over u verzamelde informatie door een extern platform (of zoals door u geautoriseerd) is onderhevig aan het eigen privacybeleid van het betreffende platform en uw instellingen op de service.

4. HOE WE GEGEVENS OPSLAAN, BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen alle redelijke technische, organisatorische en wettelijke maatregelen om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en tegen ander misbruik. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of openbaar gemaakt aan andere derden, behalve zoals voorzien in deze Privacyverklaring.

Wanneer de persoonsgegevens die wij verzamelen niet meer nodig zijn voor het concrete doeleinde of voor wettelijke vereisten, zullen wij deze op veilige wijze vernietigen of verwijderen.

5. UW RECHTEN

5.1 HOE U UW PERSOONSGEGEVENS KUNT INZIEN EN CORRECTIE AANVRAGEN

U kunt aanvragen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in te zien, door contact met ons op te nemen via privacyNL@chiquita.com. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken of te vereisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen uit onze databank, of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Verstrek ons uw volledige naam en gegevens zodat wij zo goed mogelijk aan uw verzoek kunnen voldoen. Hiervoor kunnen wij naar eigen inzicht om een kopie van een identificatiedocument vragen.

U mag zich te allen tijde afmelden voor marketingberichten door van de ‘opt-outopties’ gebruik te maken of door contact met ons op te nemen via (privacyNL@chiquita.com). Ook kunt u het gebruik van trackingtechnologieën beperken (zoals cookies, waarvoor u uw browser zo kunt instellen dat u gewaarschuwd wordt voordat u ze accepteert, of u stelt de browser zodanig in dat ze automatisch geweigerd worden).

5.2 CONTACT MET ONS OPNEMEN

Chiquita Brands International Sàrl, met hoofdzetel in Zwitserland onder nummer CH55010520897, gevestigd te La Tuilière 16, 1163 Etoy, Zwitserland, treedt op als ‘gegevenbeheerder’ voor de persoonsgegevens die het verwerkt binnen het kader van deze Privacyverklaring en voor de verzameldoeleinden.  Chiquita Europe B.V. is aangesteld als wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Unie (Franklinweg 354207 HX, Gorinchem, Nederland).

U hebt daarnaast te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Mocht u bezorgd zijn over een mogelijke schending van uw privacyrechten of misbruik van uw persoonsgegevens door ons, of als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office (Bureau voor Gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar privacyNL@chiquita.com of per reguliere post naar Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 Etoy, Zwitserland.

© 2019 – Chiquita Brands International Sàrl – Alle rechten voorbehouden

COOKIEVERKLARING

Een cookie is een klein stukje informatie dat door een webserver op de harde schijf van uw apparaat wordt geplaatst, zodat bepaalde informatie over uw browseactiviteit kan worden verzameld.

We gebruiken de term ‘cookie’ voor elke technologie die informatie verzamelt via uw apparaat, zoals informatie over uw gebruik van onze apps en websites, over uw apparaat zoals apparaat-ID, IP-adres en browsertype, demografische gegevens en, indien van toepassing, de URL van de koppelingspagina.

Ook maken we gebruik van webbakens of pixeltags, zodat we de bezoekers kunnen tellen die onze pagina’s hebben bezocht of onze promotionele e-mailberichten/nieuwsbrieven hebben gelezen. Ze worden niet gebruikt voor toegang tot uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om

 • informatie te onthouden die u hebt ingevoerd toen u onze Site bezocht;
 • u te identificeren als zijnde aangemeld bij onze Site;
 • de goederen en diensten te onthouden die u hebt besteld toen u bij de afrekenpagina aankwam.

Prestatiecookies worden gebruikt om

 • statistieken te creëren over hoe onze Site wordt gebruikt;
 • te zien hoe effectief onze advertenties zijn;
 • eventuele opgetreden fouten te detecteren;
 • verschillende designs van onze Site uit te testen.

Functionaliteitscookies worden gebruikt om

 • instellingen te onthouden die u hebt toegepast, zoals lay-out, taal of voorkeuren;
 • te tonen wanneer u zich bij onze Site hebt aangemeld;
 • informatie te delen met partners om op onze Site een dienst aan te bieden.

Doelgroepgerichte cookies zijn gekoppeld aan diensten die door derden worden aangeboden zoals ‘Vind-ik-leuk-‘ en ‘Delen-knoppen’. Wij gebruiken deze om

 • te koppelen naar sociale netwerken zoals Facebook, dat daarna informatie kan gebruiken over uw bezoek aan externe webpagina’s met gerichte advertenties aan u
 • reclamebureaus informatie te verstekken over uw bezoek zodat zij u advertenties kunnen presenteren waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Hieronder volgt een lijst met cookies die op de Site www.chiquita.nl zijn geplaatst:

Naam Doel Soort cookie
Google Analytics Herinneren wat een gebruiker op vorige pagina’s heeft gedaan/interacties met de website. https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Als u niet wilt dat Google Analytics in uw browser gebruikt wordt, kunt u de Google Analytics browser add-on deactiveren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prestaties, verkeer
Google DoubleClick Helpt gesponsorde links te beheren in meerdere zoekmachines en mediakanalen https://support.google.com/ds/answer/7686480?hl=en&ref_topic=2473095 Prestaties
Google Dynamic Met GoogleDynamic kunt u advertenties laten zien aan mensen die uw website eerder hebben bezocht of uw mobiele app hebben gebruikt. Voor meer informatie: https://support.google.com/google-ads/answer/3124536?hl=nl Gericht
Facebook Custom Audiences Authenticatie, beveiliging, website- en productintegriteit, websitefuncties en -diensten, prestaties, analyse en onderzoek, reclame, statistieken en metingen. https://www.facebook.com/policies/cookies/ Prestaties en gericht
Twitter Advertising Het juiste publiek bereiken op basis van interesses, geografie, geslacht, apparaat of gebruikers met een profiel dat vergelijkbaar is met dat van uw volgers. Daarnaast de relevantie van onze berichten optimaliseren door middel van gerichte tweets met trefwoorden. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies Gericht

Mijn cookievoorkeuren wijzigen

U kunt cookies ook beheren in de privacyinstellingen van de webbrowser die u gebruikt (meer informatie op www.youronlinechoices.com).

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen en correcties in deze Verklaring aan te brengen. Raadpleeg deze pagina af en toe om dit te controleren en eventuele nieuwe informatie te lezen. U kunt met ons contact opnemen via privacyNL@chiquita.com als u vragen hebt over deze Cookieverklaring.

© 2020 – Chiquita Brands International Sàrl- Alle rechten voorbehouden