Duurzaamheid

Chiquita draagt bij aan gendergelijkheid

Duurzaamheid

maart 31st 2020 ・ 10 Leestijd in min

Gendergelijkheid gaat ons nauw aan het hart. Het is een van onze belangrijke uitdagingen op de bananenplantages in Latijns-Amerika.

Het arbeidsintensieve werk op de bananenplantages wordt van oorsprong gedomineerd door mannen. Daarnaast vindt het werk voor onze bananenplantages vaak plaats op afgelegen boerderijen. Daardoor zijn vrouwen vaak bijzonder kwetsbaar voor geweld, discriminatie, intimidatie en seksuele intimidatie. Chiquita, één van de meest iconische bananenmerken ter wereld, heeft de taak op zich genomen om vrouwenrechten te verdedigen en zich in te zetten voor gendergelijkheid. We werken er – met behulp van eigen richtlijnen, gedragscodes en middelen – hard aan dat incidenten die vrouwenrechten schenden zoveel mogelijk worden geëlimineerd en we zetten ons in om de positie van vrouwen op de Latijns-Amerikaanse bananenplantages te verbeteren. Tot slot zorgen we ervoor dat er bij incidenten een nultolerantie wordt getoond. Zo willen we de rechten van vrouwen beschermen en kansen bevorderen.

Chiquita gelooft dat het van cruciaal belang is dat alle werknemers zich veilig voelen en profiteren van de best mogelijke werkomstandigheden, veilig en vrij van intimidatie. Dat geldt zowel voor mannen en vrouwen, maar voor vrouwen in het bijzonder. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt, is een uitdaging die de eigenaren van het bedrijf – die afkomstig zijn uit de landbouwsector – bijzonder na aan het hart liggen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van Chiquita is dat haar werknemers – zowel mannen als vrouwen – zich vrij voelen om zich te uiten. Ook willen wij de aandacht vestigen op ongepast gedrag op de boerderijen. We hanteren ook voor ongepast gedrag een nultolerantie. Voor het bereiken van gendergelijkheid en het vergroten van het vrouwelijk personeelsbestand, hebben wij verschillende belangrijke en unieke instrumenten ontwikkeld.

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 1

De hulpmiddelen die Chiquita gebruikt om vrouwen te beschermen

Chiquita zet zich in voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Chiquita biedt dan ook hulpmiddelen aan om vrouwen op de werkvloer, maar ook daarbuiten te beschermen. Een belangrijk hulpmiddel is het hulplijnsysteem van het bedrijf dat 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar is voor alle medewerkers. Via de hulplijn kunnen vrouwen anoniem hun klachten over discriminatie of intimidatie melden. Het systeem wordt op elke boerderij actief gepromoot door onze vertegenwoordigers en het geeft alle medewerkers de mogelijkheid om eventuele problemen die hen aangaan veilig en anoniem te melden. Daarna kunnen ze – zo nodig – snel hulp zoeken. Wanneer werknemers discriminatie of intimidatie melden, treedt ons bedrijf op en hanteren we een nultolerantiebeleid.

Nog een belangrijk middel dat Chiquita gebruikt om gelijkheid en emancipatie na te streven, is een IUF-COLSIBA-Chiquita overeenkomst die sinds 2001 van kracht is. Deze overeenkomst, uniek in de bananenindustrie, bevordert de rechten van werknemers en beschermt sinds 2013 ook de belangen van vrouwen en vrouwenrechten. Het is met name bedoeld om de werkgelegenheid voor vrouwen te vergroten en was de basis voor een bewustmakings- en informatiecampagne. Zo werden hun technische vaardigheden, rechten, gezondheid en veiligheid bevorderd. Een toetsingscommissie komt regelmatig samen om toe te kijken of de overeenkomst wordt nageleefd.

In 2013 heeft Chiquita een bijlage bij de overeenkomst opgesteld en goedgekeurd: de ‘gezamenlijke afspraak over seksuele intimidatie’. Deze sterke aanvulling is al opgenomen in de CAO van ons bedrijf in Panama, Costa Rica en Honduras en wordt nu geïmplementeerd in Guatemala.

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 2

Chiquita’s project in Panama: gendergelijkheid, samenwerking en cultuurverandering

Chiquita is ervan overtuigd dat het niet voldoende is om een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt. Om toegang tot gelijke kansen voor vrouwen te garanderen moeten we ook sociale normen proberen aan te passen. Het is een uitdaging om gelijkheid te creëren in de landen waar wij onze bananen produceren. Om het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking te vergroten, is Chiquita de uitdaging aangegaan om werkgelegenheid te creëren. We communiceren met vrouwen in lokale gemeenschappen om hen te motiveren om te gaan solliciteren.

Het genderproject dat in 2014 in Panama werd opgezet met een lokaal vrouwencomité en de lokale vakbond Sitraibana is een mooi voorbeeld van het werk van Chiquita. Dit initiatief – dat gebruik maakt van vrouwelijke rolmodellen – heeft de participatie van vrouwen in Panama verhoogd van 8% naar 13%. Daardoor zijn vele werkomstandigheden voor vrouwen verbeterd. Dit initiatief leidt ook werknemers op en brengt seksuele intimidatie en vrouwenrechten onder de aandacht.

Chiquita heeft ontdekt dat – wanneer we samenwerken met de IUF, COLSIBA en lokale vakbonden – onze inspanningen een veel grotere impact hebben. Voor het aanpassen van een bepaalde cultuur en gewoonten, zijn het juiste onderwijs en bewustwording cruciaal. Vrouwen praten in hun eigen taal met andere vrouwen over hun rechten. Ook vertellen ze dat ze druk bezig zijn om de mening van mannen over vrouwenrechten en seksuele intimidatie drastisch te veranderen.

Het bedrijf constateerde dat vrouwen in veel situaties op dezelfde manier presteren als mannen. En in sommige gevallen zelfs beter! Hoewel zware fysieke taken overwegend door mannen worden uitgevoerd, zijn er andere gebieden waar vrouwen in uitblinken. Ze hebben bijvoorbeeld betere opkomstpercentages en een grotere nauwkeurigheid in de glastuinbouw. De taken van de vrouwen namen enorm toe en bestaan nu het snijden van bladeren, het schoonmaken van bananen, het beheren en het toedienen van meststoffen en ongediertebestrijding. Ook planten ze bodembedekkers tegen erosie. Dat is onderdeel van de inspanningen die Chiquita onderneemt voor duurzaamheid en milieu.

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 3

Chiquita’s voortdurende inspanningen voor vrouwenrechten

Chiquita zet zich in voor vrouwenrechten en analyseert momenteel het verschil in salaris en kansen tussen mannen en vrouwen in de hele organisatie. We hebben een plan opgesteld om deze – tegen de tijd van het volgende rapport in 2020 – aan te pakken.

De inzet van het bedrijf heeft aanzienlijk succes gehad. Daarbij zijn er erg nuttige ervaringen opgedaan. Een belangrijke maatstaf van de prestaties van Chiquita is de toename van het aantal vrouwen dat op onze boerderijen werkt. Momenteel is 17% van het personeel op de boerderij van Chiquita vrouw en 21% van de administratieve functies wordt vervuld door vrouwen. Dat is een toename van 8% van het personeelsbestand in Panama alleen! Chiquita blijft haar processen beoordelen. Zo kan worden bepaald hoe rol van vrouwen in het hele bedrijf kan worden bevorderd.

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 4

Chiquita werd sterk ondersteund door een onderzoek uit 2017 naar kinderrechten door internationale mensenrechtenbeoordelaars Article One. Zij onderzochten en prezen 14 Chiquita boerderijen in Costa Rica en Panama vanwege de “goede en open cultuur”. Uit de studie bleek ook dat “vrouwelijke werknemers die werden geïnterviewd consequent meldden dat ze eerlijk werden behandeld en niet werden lastiggevallen of gediscrimineerd door werknemers en leidinggevenden”. De studie benadrukte ook dat “Chiquita goede bescherming biedt aan zwangere vrouwen op de werkplek”.

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 5

Chiquita’s vrouwelijke werknemers: drie portretten van succes

Faustina Madrid

Faustina Madrid studeerde Agronomie – een studie gedomineerd door mannen – en was al sinds haar kinderjaren geïnteresseerd in landbouw. Ze begon in 2005 bij Chiquita in Changuinola, Panama, als verpakkingssupervisor. Daarna promoveerde ze tot R&D-technicus en in 2017 tot Farm Administrator.

Door voor Chiquita te werken, heeft Faustina haar kennis vergroot en nieuwe vaardigheden geleerd. Bovendien leidde ze met succes een door mannen gedomineerd team en vakbond. Haar werkfilosofie is: ‘heb kracht en doorzettingsvermogen om te bereiken wat je verlangt, en verlies nooit hoop.”

Elizabeth Vargas Hidalgo

Elizabeth Vargas Hidalgo is toezichthouder op een verpakkingsplantage bij de Triple Tres boederij in Costa Rica. Elizabeth begon in maart 1989 bij Chiquita als landarbeider. In 2006 kreeg ze de kans om fruitdiagnosticus te worden op de boerderij, waardoor ze haar dochter een comfortabel thuis en een veilige levensstijl kon bieden. Het geld dat ze verdiende spaarde ze om haar dochter naar de universiteit te kunnen sturen om een diploma te behalen.

Medio 2016 is Betty gepromoveerd tot verpakkingsassistent op dezelfde boerderij. Ze zegt:

Ook al ben ik een vrouw, ze gaven me de kans om te laten zien dat ik het vermogen had om deze functie met succes uit te voeren. Ik was de organisatie erg dankbaar voor haar vertrouwen.

Elizabeth Vargas Hidalgo, toezichthouder van de verpakkingsplantage

Terwijl ze deze functie bekleedde, kreeg de boerderij dankzij de goede resultaten verschillende keren een prijs voor uitmuntendheid. In 2017 werd Betty gepromoveerd tot toezichthouder bij de verpakkingsplantage… en tot op de dag van vandaag heeft ze die functie nog steeds!

Faustina Madrid

Faustina Madrid studeerde Agronomie – een studie gedomineerd door mannen – en was al sinds haar kinderjaren geïnteresseerd in landbouw. Ze begon in 2005 bij Chiquita in Changuinola, Panama, als verpakkingssupervisor. Daarna promoveerde ze tot R&D-technicus en in 2017 tot Farm Administrator.
Door voor Chiquita te werken, heeft Faustina haar kennis vergroot en nieuwe vaardigheden geleerd. Bovendien leidde ze met succes een door mannen gedomineerd team en vakbond. Haar werkfilosofie is:

“heb kracht en doorzettingsvermogen om te bereiken wat je verlangt, en verlies nooit hoop.”

Chiquita gaat de uitdaging aan om vrouwen te emanciperen - 6

Nives De Luca

Nives De Luca startte in 2003 bij Chiquita als onderdeel van het Global Management Development Program (GMDP) van het bedrijf. In 2007 stapte ze over naar de logistieke functie als werfleider in San Pedro Sula, Honduras. Een jaar later promoveerde ze tot de functie van Senior Planner Transport voor de activiteiten in Honduras en Nicaragua.

Ze bekleedde vervolgens verschillende functies in het regionale kantoor van Chiquita in San José, Costa Rica. In 2017 promoveerde ze tot Fruit Sourcing-manager in Costa Rica. Nives werd vervolgens havenmanager in Puerto Cortes, Honduras, en sinds augustus 2018 is ze havenmanager in Oxnard, Californië. Daar voorziet ze de drukke westkust van de VS van leveringen.

Nives zegt:

Ik ben afgestudeerd als plantenwetenschapper en ben daar trots op. Tijdens mijn carrière richtte ik me altijd op organisaties in de agrarische sector of op rollen die daarop leken. Bijna 15 jaar geleden rondde ik mijn MBA af en werd ik geselecteerd voor de GMDP die Chiquita destijds had. Sindsdien gaat mijn persoonlijke ontwikkelingsprogramma door. De afgelopen twee jaar ben ik uitgedaagd door leidinggevende functies in activiteiten met meer verantwoordelijkheden en met verhuizingen die ik nooit had gepland. Het was moeilijk, maar het gaf veel voldoening en het leren houdt nooit op.

Nives De Luca
  • Gepersonaliseerde recepten: toegang tot geavanceerde filters, recepten beoordelen, jouw favorieten bewaren in je persoonlijke bananenruimte.
  • Bevoorrechte toegang tot speciale weggeefacties en wedstrijden.
  • Stel je dieetvoorkeuren in en sla je meest geliefde lifestyle-artikelen op.

Word lid!

Sluit je aan bij de Chiquita community en krijg toegang tot je persoonlijke banana space!

Copy link