Chiquita en partners schenken 160 hectare land

Bedrijfsnieuws
23 feb 2018

Herbebost land wordt teruggegeven aan het Panamese volk

Chiquita is zeer begaan met de Caribische gemeenschappen en hun leefmilieu. Daarom heeft de organisatie samen met haar partners op de 22e februari 160 hectare herbebost land in de beschermde kustmoerassen van San San Pond Sak geschonken aan het Panamese volk. Deze bijdrage wordt geleverd door het publiek-privaat partnerschap Changuinola-Sixaola (Panama en Costa Rica) dat bestaat uit La Alianza por el Millón , Chiquita, het Panamese Ministerie van Milieu, alsmede Duitse en Costa Ricaanse bedrijven en NGO's: REWE, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en Corbana (Corporation Bananera Nacional of Costa Rica). De lokale NGO AAMVECONA ondersteunt het project namens het Panamese volk, dat behoefte heeft aan een duurzame samenleving. Honderden vrijwilligers van Chiquita Panama hebben gewerkt aan het herbebossingsproject.

Het resultaat van langetermijnplanning en een nauwe samenwerking

Tussen 2009 en 2014 werd een stuk land met aangetaste bodem in Panama hersteld via ondersteunde herbebossing. Chiquita plantte niet alleen duizenden bomen, maar gaf ook financiële steun voor de aankoop van het land van de vorige eigenaar. Na deze transactie werd het land overgedragen aan AAMVECONA, dat toezicht hield op het herbebossingsproces in deze periode. Na de eerste vijf jaar van het programma stemden Chiquita en AAMVECONA ermee in het gebied te schenken aan MIAMBIENTE, dat aanbood het te beheren. Deze overeenkomst werd onderdeel van een initiatief van MIAMBIENTE om een miljoen hectare land in Panama te herbebossen..

Na afronding van het project zetten Chiquita Brands, de Duitse REWE Group en AAMVECONA de financiering, het onderhoud, de bewaking en de bescherming van het herbeboste land voort. In dit gebied komen verschillende beschermde diersoorten voor, met name zeeschildpadden en zeekoeien. Sinds het begin van het San San-project zijn er minstens 30.000 jonge schildpadden vrijgelaten. Dit is een groot succes gebleken voor alle deelnemers: in het gebied Finca Tres Bocas is het bosherstel duidelijk zichtbaar en er worden nu veel inheemse dier- en plantensoorten aangetroffen.

Teruggeven aan de samenleving: 22 februari wordt een speciale dag

Tijdens het schenkingsevenement, dat op 22 februari om 9.30 uur op de brug van San San plaatsvindt, zal REWE worden vertegenwoordigd door Dr. Florian Schäfer, directeur Duurzaamheid, Jens Gabriel, directeur Inkoop en Kristina Schütz, woordvoerster. Winfried Brakhan, Administrator del Fondo Centroamerica de REWE, zal GIZ vertegenwoordigen. Chiquita zal worden vertegenwoordigd door CEO & President Andrew Biles en door Raul Gigena Pazos, directeur Human Resources en Duurzaamheid.

Wist je dit?

Het San San-project als doel had een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit en de ontwikkeling van gemeenschappen in de Caribische regio aan de Costa Ricaanse en Panamese grens. Dit project ging in 2008 van start als een private samenwerking tussen Chiquita en de REWE Group. Later sloten GIZ en CORBANA zich hierbij aan, waardoor het project de grens naar Costa Rica overstak. In Panama zijn de activiteiten van Chiquita en haar partners vooral gericht op het behoud van biodiversiteit en milieu-educatie in de beschermde kustmoerassen van San San Pond Sak en de omliggende gemeenschappen, niet ver van bananenkwekerijen die eigendom zijn van Chiquita en lokale telers. In deze regio behoren de meeste inwoners en Chiquita-medewerkers tot de inheemse gemeenschap Ngobe Bouglé. Het natuurreservaat San San Pond Sak, een Ramsar-moeras van internationale betekenis, ligt in de buurt van de Caribische kustlijn, op vijf kilometer van de stad Changuinola. Het 160 hectare grote beschermde gebied bestaat uit rivieren en zeearmen, lagunes, mangrovebossen en stranden waar drie soorten zeeschildpadden hun eieren leggen.

Nuttige koppelingen: