Weet je wat er echt schuilgaat achter "Behind the Blue Sticker"?

Scroll
Chiquita logo
Pel me

Onze beroemde blauwe sticker staat voor onze toewijding aan duurzame bananen en inspireert ons ook om het goed te doen en terug te geven. Efficiënte en steeds duurzamere bedrijfsprocessen in de hele leveringsketen en gezonde, gemotiveerde werknemers vormen dan ook de kern van onze bedrijfsvoering.

Speel de video af
Behind the blue sticker

Onze initiatieven voor duurzaamheid

Scroll
Behind the blue sticker

Onze strategische visie

Onze “Behind the Blue Sticker” benadering is opgebouwd rond 3 pijlers: ‘Farmer’s Code’, ‘Being a Good Neighbor’ en ‘For The Greater Good’. We willen gedeelde waarde creëren voor het merk Chiquita, onze klanten, leveranciers, medewerkers en de gemeenschap.

For the greater good

For the greater good

400 miljoen mensen in 135 landen zijn afhankelijk van de bananenindustrie. We zijn het aan hun allen verschudigd om samen te werken om TR4 een halt toe te roepen.

Het vinden van een wetenschappelijke oplossing

Chiquita heeft een innovatiefaciliteit opgericht om wetenschappelijke inspanningen te financieren. In 2018 hebben we de eerste wereldwijde bijeenkomst van experts gefinancierd in Boston.

Samenwerkingsverbanden

In 2018 hebben we een samenwerking gestart met de Universiteit van Wageneningen om TR4 aan te pakken.

Inzet

We nemen een leidende positie in het World Banana forum om onze branchegenoten en leveranciers aan te moedigen zich ook aan te sluiten.

Bewustzijn creeeren

We werken in al onze market aan het creeeren van bewustzijn en het werven van steun onder retailers en in breder maatschappelijk opzicht.

`Ik geloof dat we nu een grote kans hebben om te innoveren in de bananenindustrie en ik dank Chiquita voor hun snelheid van handelen en dat ze openstaan voor het inslaan van een nieuwe weg. Daarmee zullen we miljoenen mensen verspreid over verschillende landen en markten helpen.

Prof. Ger Kema, PhD Wageningen University & Research, Chair in Tropical Phytopathology | Acting Head of Department for Phytopathology, Nederland.

Being a good neighbor

Being a good neighbor

De ontwikkeling in de vroege kinderjaren zijn essentieel voor de levensverwachting en het potentieel van ieder individu. Als een unieke periode in het leven moet de kindertijd gekoesterd en beschermd worden.

CRIA

Eind 2017 heeft Chiquita als eerste in de bananenindustrie de Child Rights Impact Assessments voltooid op de plantages van het bedrijf in Costa Rica en Panama, volgens de richtlijnen van de met UNICEF ontwikkelde methode.

Cultuur

De beoordeling door Article One toonde een cultuur aan van non-discriminatie en sterke bescherming van rechten van zwangeren, en goede bescherming van kinderrechten.

Actie

Chiquita heeft kansen geidentificeerd voor verbetering en saneringsplannen zijn direct in stelling gebracht om de rechten van kinderen te verbeteren, met name op het gebied van vervoer naar scholingsfaciliteiten.

Onderwijs

We hebben 80% van onze 2020 doelstelling gehaald om 20,000 schoolkinderen te helpen. We zitten momenteel op 33% van onze doelstelling om 100 scholen te ondersteunen.

`Wij juichen toe dat Chiquita een ´Child Rights Impact Assessment` heeft gedaan en geloven dat onder haar branchegenoten, Chiquita´s toewijding aan kindderrechten getuigd van sterk leiderschap.´

Faris Natour, Mede-oprichter en directeur, Article One

Farmer’s code

Farmer’s code

Landbouw op de meest efficiente manier is goed voor het milieu, de maatschappij en in zakelijk opzicht.

 

Operationele oplossingen

De gemiddelde landbouwopbrengsten zullen met 40% moeten toenemen als de 9.8 miljard mensen op aarde in 2050 allemaal hongervrij moeten zijn en we onze kwetsbare ecosystemen willen behouden.

Rejuvenation (verjonging)

Tot op heden is 59% van het Chiquita areaal verjong, waardoor de gemiddelde opbrengesten met 20% zijn gestegen, van een daarvoor al hoog basisniveau.

Biologisch

Chiquita zag de verkoop van biologische bananen in 2017 met 50% toenemen. Dit weerspiegelt onze strategie om maximaal in te zetten op die gebieden waar dat commercieel levensvatbare biologische teelt mogelijk is.

Natuurlijke systemen

Bodembedekkers bedekken nu gemiddeld 33% van het Chiquita areaal. Als gevolg hiervan hebben we, in vergelijking met 2014, het gebruik van herbiciden met 36% verminderd.

Water

De helft van alle pakstations maakt gebruik van slimme technologieën die het waterverbruik met minstens 80% per station verminderen. We rollen dit naar de resterende stations uit als onderdeel van onze verjongingsprogramma’s.

Behind the blue sticker

Farmer’s code

Ons Farm Rejuvenation and Reengineering-programma richt zich op het verbeteren van de efficiëntie, het verhogen van de opbrengst en het substantieel verminderen van onze impact op het milieu, terwijl tegelijkertijd de optimale bananenkwaliteit van Chiquita wordt gewaarborgd.

Farmer’s code
Farmer’s code Sustainability
Farmer’s code
Behind the blue sticker

Geen banaan verspild

Ons farm rejuvenation (verjongings-) programma loopt tot 2022, omdat het een essentieel onderdeel is van het verbeteren van de manier waarop we onze bananen duurzaam produceren. Verjonging betekent verhoging van de opbrengst zonder uitbreiding van het landgebruik.
De verjongingsfase biedt een geweldige mogelijkheid om de aanzienlijke hoeveelheden plastic die in het verleden werden gebruikt, uit de bodem te verwijderen (1 ton /hectare).

Hugo Leonel Aroche Morales
Global Quality Director
Behind the blue sticker

Water besparen

We streven ernaar het waterverbruik te minimaliseren en de waterkwaliteit te waarborgen. Om dit te bereiken, zijn zowel onze waterstrategie als ons waterbeheerbeleid gebaseerd op de resultaten van onafhankelijke studies door het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Behind the blue sticker

Veiligheid op de werkvloer

Onze boerderijen, en de duizende mensen die daar werken, vormen de kern van ons bedrijf. Het welzijn van al onze medewerkers is een essentieel onderdeel van de onderneming en daarom komt ons Employees at the Centre-programma met initiatieven die ervoor zorgen dat onze medewerkers de juiste training en ondersteuning krijgen en gezond, veilig en gemotiveerd zijn in hun dagelijkse werk.

Behind the blue sticker

Empowerment van vrouwen en gendergelijkheid

Het realiseren van gendergelijkheid in bananenproducerende landen is een grote uitdaging. Om het aantal vrouwen in de beroepsbevolking te vergroten, creëren we vacatures en gaan we het gesprek aan met vrouwen in lokale gemeenschappen om hen te motiveren ook te solliciteren. Dit heeft al voor een positieve verandering gezorgd en we hebben daarnaast ook nuttige ervaring opgedaan. We blijven deze processen evalueren om na te gaan hoe we de rol van vrouwen in het hele bedrijf het beste kunnen aanmoedigen.

Raúl Gigena Pazos
Human Resources Director
Behind the blue sticker

Werknemersvertegenwoordiging en lonen

Costa Rica, Honduras, Guatemala en Panama worden vertegenwoordigd door 35 verschillende organisaties. Op deze relatie wordt toegezien door de enige internationale raamovereenkomst in zijn soort, tussen de IUF en Chiquita.

Behind the blue sticker

Deze samenwerking bestaat al sinds 2001 en in die tijd heeft het vakbondslidmaatschap van Chiquita-werknemers de nationale gemiddelden ver overtroffen. Gemiddeld is er binnen Chiquita een participatiegraad van 71%.

Deze collectieve onderhandelingen hebben de weg vrijgemaakt voor enkele van de hoogste lonen in de industrie. Gemiddeld verdient zelfs de laagst betaalde werknemer meer dan 30% meer dan het living wage zoals gecertificeerd door SAI via hun SA8000-norm.

Koolstofarme leveringsketen en praktijken

Toonaangevend in de bananensector door de modernste energiebesparende technologie te gebruiken die er is. Dit omvat hoe we onze bananen verpakken en beschermen tijdens hun reis naar de winkel, in de containers en schepen waarmee ze worden vervoerd en daar waar ze worden gerijpt.

Behind the blue sticker

We geven prioriteit aan het optimaliseren van materiaalgebruik en hergebruiken waar mogelijk.

 • In 2018 hebben we tot nu toe 138 generatorsets vernieuwd. De nieuwe sets besparen 52% diesel in vergelijk met de vorige. Dit komt neer op 250 ton minder dieselverbruik per jaar.
 • Door gebruik van walstroom bij onze schepen kunnen we elk jaar 1 150 ton CO2-uitstoot besparen, gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 200 auto’s op de weg.
 • 73% van onze containervloot is nu vervangen door moderne, energiebesparende containers die meer dan 3,5 miljoen liter brandstof besparen.
 • In Hueneme in Californië is op onze koelcellen een zonne-park van 1,0 MW geïnstalleerd. In 2017 was het de grootste in Noord-Amerika.
 • De bananenrijperij van Gorinchem is sinds 2011 open en bestaat uit 22 rijpkamers van verschillende formaten. Het is de eerste locatie van Chiquita die CO₂-neutraal is.

Being a Good Neighbor

‘Een goede buur zijn’ betekent meer dan alleen werkgelegenheid bieden. We begrijpen dat onze boerderijen allemaal afhankelijk zijn van hun lokale gemeenschappen en daarom zorgen we ervoor dat al onze activiteiten in overleg met de gemeenschap worden uitgevoerd, die hun eigen prioriteiten het beste begrijpt.

Behind the blue sticker

We zijn trots op onze toonaangevende inspanningen om de rechten van kinderen te beschermen:
Wij ondersteunen de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s) volledig die door UNICEF, het VN Global Compact and Save the Children zijn ontwikkeld.
Elk jaar geven we hulppakketten aan schoolkinderen en sinds 2016 zijn er al meer dan 18.000 pakketten verdeeld over 4 landen.

Bescherm de rechten van kinderen

Behind the blue sticker

Behoud van biodiversiteit

Chiquita treedt tijdens de teelt en het leveringsproces van zijn voedzame bananen daadkrachtig op om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. We hebben het Nogal-project ontwikkeld. Door onze inspanningen is 100 ha land hersteld, behouden en onderhouden. We schonken 160 hectare herbebost land van het San San Pond Sak wetland-reservaat aan de bevolking van Panama.

Behind the blue sticker

Lokale gemeenschappen helpen

We zijn een integraal onderdeel van de gemeenschappen waarin we al tientallen jaren aanwezig zijn, niet alleen door werkgelegenheid te creëren, maar ook door dagelijks aanwezig te zijn.

Behind the blue sticker
 • We hebben aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in het ondersteunen van infrastructuurprojecten in Puerto Barrios in Guatamala.
 • We ondersteunen de 7e Vrijwillige Brandweer van Puerto Barrios door apparatuur te doneren en voertuigen te repareren.
 • We versterken het sportpotentieel in Puerto Barrios en hebben het voetbalstadion Roy Fearon gerenoveerd.
 • Sinds begin 2018 mogen onze werknemers in Honduras en hun gezinnen, ongeveer 9000 mensen, exclusief gebruikmaken van Hospital Del Valle.

For the Greater Good

De ziekte TR4 treft belangrijke voedselgewassen zoals bakbananen en andere eetbare soorten bananen. Dit betekent dat het een ernstig risico vormt voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Alle betrokkenen in de bananensector hebben daarom de morele plicht om te helpen bij de inspanningen om deze ziekte aan te pakken – een rol die Chiquita volledig omarmt.

Behind the blue sticker

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Bij Chiquita hebben we deze 17  onderling verbonden doelen aangenomen.

No poverty
Onze inzet om TR4 rechtstreeks aan te pakken heeft betrekking op het levensonderhoud van miljoenen wereldwijd. We investeren in duurzame groei in lokale gemeenschappen en hebben een uitstekend beloningsprogramma’s voor onze medewerkers.
Zero hunger
Naast ons werk in het algemeen belang bij het aanpakken van TR4, boeren we met oog op de toekomst, waarbij we gebruikmaken van technologieën om de beste landbouwresultaten te bereiken.
Good health and well-being
Bananen blijft het meest geconsumeerde fruit op aarde en draagt zo bij aan de gezondheid en welzijn van miljoenen wereldwijd.
Quality education
Met ons programma voor kinderen en onderwijs hebben we bij iets minder dan 25.000 scholen hulppakketten uitgedeeld in de afgelopen 5 jaar.
Gender equality
Onze overeenkomst met de IUF * en COLSIBA ** maakt van gendergelijkheid een belangrijk onderwerp in al onze collectieve onderhandelingsovereenkomsten. Chiquita zet zich in om rond 2020 een uitgebreid analyserapport te publiceren over de loon- en kansenkloof.
Clean water and sanitation
In de afgelopen 5 jaar hebben we in waterbesparende technologieën geïnvesteerd, wat een afname in watergebruik in verpakkingscentra opleverde van 23%.
Affordable and clean energy
Ons energieverbruik is relatief laag en is met name gerelateerd aan verzending en rijping. Wij hebben in de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan om efficiënter met energie om te gaan, waaronder een van 's werelds eerste koolstofneutrale bananenrijperijen in Nederland.
Decent work and economic growth
Bovenal staan onze medewerkers centraal bij alles wat we doen. Wij betalen gemiddeld ruim boven het nationale minimum en living wage en zijn het enige internationale bananenbedrijf dat een internationale raamovereenkomst met de IUF * heeft.
Industry, innovation and infrastructure
Sinds 2015 hebben we meer dan 10.000 containers in onze vloot vervangen door energiezuinige
versies, die meer dan 17.000 ton CO₂ besparen per jaar. Vanaf 2017 kunnen al onze schepen worden aangesloten op walstroom om de uitstoot met 1 150 ton CO₂ per jaar te verminderen.
Reduced inequalities
We staan volledig achter de Universal Declaration of Human Rights van de VN, de International Labour Organization Core Conventies en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN.
Sustainable cities and communities
Wij geloven in embeddedness: een manier om te meten hoe effectiviteit we zijn.
Het maakt deel uit van onze relatie met de gemeenschappen waarmee we zo diep verbonden
zijn. We werken samen met gemeenschappen in 12 gemeenten in vier landen om duurzame groei mogelijk te maken.
Responsible consumption and production
Ons programma ‘no banana wasted’ zorgt ervoor dat er op geen enkel moment in onze leveringsketen bananen op een stortplaats belanden.
Climate action
In navolging van het klimaatakkoord van Parijs, zullen wij samenwerken met externe experts om nieuwe, op wetenschap gebaseerde doelen te stellen in 2020. Deze zijn in overeenstemming met het doel voor een maximale opwarming van de aarde van twee graden en helpen ons ons koolstofbudget te bepalen en daar vervolgens binnen te blijven.
Life below water
Onze Great White Fleet opereert volgens de hoogste internationale normen.
Life on land
Sinds 2004 zijn al onze plantages gecertificeerd door de Rainforest Alliance om voor de bescherming van vitale ecosystemen te zorgen. Onlangs hebben we de draslanden San San
Pond Sak, 160 hectare aan herbebost land, aan het volk van Panama terug gegeven, en hebben we 100 hectare van het Nogal-reservaat behouden, dat deel uitmaakt van de Meso–Amerikaanse ecologische verbindingszone.
Peace, justice and strong institutions
Binnen het bedrijf hebben we diverse klachtenprocedures, ook voor contact met overheden en vakbonden, en een onafhankelijke telefoonlijn. We werken met iedereen samen om sterke, vreedzame relaties te bewerkstelligen.
Partnerships for the goals
Chiquita zit in het bestuurscomité van het door de VN georganiseerde World Banana Forum en
is de drijvende kracht achter samenwerkingsinspanningen met internationale universiteiten, zoals die van Wageningen in Nederland, om TR4 aan te pakken.
Behind the blue sticker

Take a virtual trip to the tropic

We willen dat onze iconische blauwe sticker voor duurzame bananen staat.  Beleef onze bananenplantage middels VR en leer meer over de initiatieven die ons op weg helpen een duurzamere onderneming te worden.

Hoe werkt het?

 1. Zet jouw Chiquita VR Viewer in elkaar
 2. Zet je geluid harder en klik op afspelen.
 3. Plaats je smartphone in de viewer en geniet van de video.
Chiquita - VR trip
Behind the blue sticker

Nu weet je wat er allemaal achter de blauwe sticker zit

Behind the blue sticker