Onze waarden
Onze waarden

Onze waarden

Levensomstandigheden verbeteren en respect voor onze planeet

Wij vinden dat het onze taak is de wereld een beetje beter te maken door de leefomstandigheden van mensen te verbeteren en respectvol met onze planeet om te gaan. Dit is de kern van onze bedrijfscultuur en vormt de basis voor alles wat we doen. Onze waarden vormen het ethische kompas waarop wij varen. Ze gelden voor alle handelingen van onze onderneming en voor het individuele gedrag van onze medewerkers.

De banaan is het op drie na belangrijkste gewas ter wereld, na rijst, tarwe en maïs. Per jaar worden er ruim 10 miljard van onze bananen gegeten.

Ongeveer 40.000 mannen en vrouwen in Latijns-Amerika, inclusief de werknemers op onze plantages en die van onze leveranciers, zijn afhankelijk van de bananenteelt om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor hun gezinnen en de plaatselijke gemeenschappen. De mensen achter ons merk vormen de basis van ons succes.

Daarom garanderen wij deze mensen een gezonde en veilige werkomgeving waarin hun rechten worden gerespecteerd op het vlak van:

Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Op bananenplantages van Chiquita in Latijns-Amerika liggen de lonen niet alleen boven het wettelijk vastgestelde minimumloon. Ze liggen gemiddeld 50% boven het wettelijk vastgestelde minimumloon én 16% boven de leefbare lonen berekend volgens de SA8000-standaard. Wij geloven dat de lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van Chiquita werknemers in de tropen tot de beste in de bananensector behoren.

Bovendien vinden wij dat onze werknemers de kans moeten hebben om een huis te kopen. Chiquita lanceerde in de jaren 90 een programma om woningbezit te stimuleren. Dit heeft ertoe geleid dat onze werknemers in Honduras, Guatemala en Costa Rica huizen konden kopen.

Ruim 2.000 werknemers van Chiquita hebben een nieuw huis gekocht, en ruim 3.000 werknemers hebben een door het bedrijf beschikbaar gesteld gerenoveerd huis gekocht. In 2004 werd het programma in Honduras door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bekroond met een Corporate Citizen of the Americas Award.

Wij zien het als onze plicht ervoor te zorgen dat de kinderen van onze werknemers toegang hebben tot onderwijs. Chiquita investeert sinds jaar en dag in onderwijs, voor de kinderen van onze werknemers, door scholen te bouwen in de gemeenschappen waar onze werknemers wonen.

In vrijwel alle gevallen zijn deze scholen nu overgedragen aan de plaatselijke overheden, maar wij blijven veel aandacht besteden aan onderwijs. In al onze overeenkomsten met vakbonden is opgenomen dat wij ons steentje zullen bijdragen aan de scholing van de kinderen van onze werknemers.

Training en onderwijs

Training en onderwijs

Er werken ruim 20.000 mannen en vrouwen bij Chiquita. Ze komen uit vele landen en culturen en spreken verschillende talen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen bij Chiquita zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden kent, onze gezondheids- en veiligheidsprocedures begrijpt en weet dat we iedereen de mogelijkheid geven hun meningen te uiten.

Wij organiseren enkele malen per jaar trainingen voor onze werknemers, zodat iedereen - van boer tot manager - onze professionele verantwoordelijkheden begrijpt.

Een vereiste van de certificeringen, van Rainforest Alliance en SA8000, is dat wij onze werknemers opleiden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Echter kunnen de trainingsonderwerpen variëren per functie en werkveld.

 

De trainingen worden aangeboden via schriftelijke, live en online cursussen en webcasts. We organiseren uitgebreide online trainingen voor werknemers die toegang hebben tot e-mail (ongeacht of het om plantagemanagers, opzichters of kantoorpersoneel gaat). Voor de werknemers die geen toegang tot een computer hebben organiseren wij trainingen op locatie.

Gezondheid en welzijn van werknemers

Gezondheid en welzijn van werknemers

Het werken op een plantage vereist een enorme betrokkenheid bij de veiligheid van werknemers. Alleen zo is een veilig gebruik van landbouwchemicaliën, grote machines, scherpe gereedschappen en het heffen en verplaatsen van zware producten, vaak over oneffen terrein, te waarborgen.

Om ons bedrijf goed te laten functioneren, hebben we gemotiveerde en gezonde werknemers nodig. Daarom doen we er alles aan hun werkomgeving zo veilig mogelijk te maken.

Plagen, onkruid en ziektes gedijen goed in het warme vochtige klimaat  en de vruchtbare grond van Latijns-Amerika. Dus ondanks dat we niet graag landbouwchemicaliën gebruiken, hebben we soms geen andere keus om deze onder controle te houden. Een positief en zorgvuldig gebruik van landbouwchemicaliën met de laagste toxiciteit stelt ons namelijk in staat bananen te produceren en veel banen te creëren.

Bescherming van gelijke rechten

Bescherming van gelijke rechten

AL onze werknemers worden door ons gelijk en met respect behandeld, ongeacht geslacht, leeftijd, handicaps of seksuele geaardheid. Vrouwen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de bananenproductie van Chiquita. Ongeveer 2.800 vrouwen, dat is ongeveer 16 procent van het totale aantal werknemers, voert productiewerkzaamheden voor ons uit in Latijns-Amerika.

In 2011 richtte Chiquita samen met de betreffende vakbonden het IUF/COLSIBA/Chiquita Vrouwencomité op om de ontwikkeling van vakkennis en/of persoonlijke vaardigheden te stimuleren en daarmee de levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren.

Wij hebben hard gewerkt aan het creëren van een veilige werkomgeving voor vrouwelijke werknemers, zodat ze hun werk kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor intimidatie, pesterijen of discriminatie. Wij organiseren voor alle werknemers trainingen over discriminatie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een heldere rapportage procedure voor het afhandelen van klachten van werknemers.

Het succes van onze onderneming berust op onze werknemers. Daarom is het welzijn van onze werknemers onderdeel van onze kernwaarden. We stimuleren al onze werknemers om hun vragen en bezorgdheid onder de aandacht van hun supervisor te brengen, te melden bij onze HR medewerkers of bij de vertrouwelijke en onafhankelijk beheerde hulplijn van Chiquita.

Wij zullen geen enkele vorm van represaille, intimidatie of vergelding tolereren tegen iemand die te goeder trouw een zorg uit, een overtreding meldt of meewerkt aan een onderzoek.