Empowerment van vrouwen die werken op Chiquita-bananenboerderijen

Bedrijfsnieuws
07 mrt 2018

Vrouwen voeren belangrijke werkzaamheden uit op de plantages van Chiquita en leveren op die manier een grote  bijdrage. Chiquita heeft zeer heldere richtlijnen, gedragscodes en hulpmiddelen ontwikkeld om incidenten te voorkomen, en  voert - als ze zich toch voordoen -  een nultolerantiebeleid. Chiquita stelt haar medewerkers in staat om een werkomgeving te creëren waarin intimidatie, geweld en discriminatie niet voorkomen.

In 2001 werd Chiquita het eerste bedrijf in de bananensector dat een internationale kaderovereenkomst ondertekende met mondiale en regionale vakbondsorganisaties, de "IUF/COLSIBA/Chiquita-overeenkomst inzake vrijheid van vereniging, minimale arbeidsnormen en werkgelegenheid in de bananenproductie in Latijns-Amerika".

Als onderdeel van de IUF/COLSIBA /Chiquita-overeenkomst werd in 2011 een vrouwencomitéopgericht met als doel de positie van vrouwen die werkzaam zijn in de bananensector te verbeteren. Het hoofddoel is het bevorderen en realiseren van een veilige werkplek zonder intimidatie, uitsluiting of ongelijkheid, en het verbeteren van de kansen die vrouwen hebben door hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te ondersteunen. De ondersteuning en replicatie van dit innovatieve model werd op de agenda gezet van de World Banana Forum werkgroep 'Arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden'.
 

Women at Chiquita
Women at Chiquita

In de geest van, en in overeenstemming met de IUF/COLSIBA /Chiquita-overeenkomst, hebben Chiquita en de lokale vakbond Sitraibana in Panama een pilot opgezet om te dienen als rolmodelcasus en als leerervaring voor iedereen: werknemers, vakbonden en Chiquita-operations. Een gecoördineerde samenwerking resulteerde in verbeteringen in de omstandigheden voor vrouwen die op de plantages werken en in  het toewijzen van specifieke taken die in het verleden als mannenwerk werden beschouwd.

Chiquita blijft zich inzetten om het welzijn en de veiligheid van vrouwen te verbeteren, de vrijwaring van pesterijen en gelijke behandeling te garanderen en carrièremogelijkheden van vrouwen te verbeteren.