Wettelijke mededeling
Algemene gebruiksvoorwaarden voor ons materiaal
 
Het materiaal op de Chiquita website mag enkel worden gedownload, gebruikt en gekopieerd voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Het gekopieerde materiaal mag niet auteursrechtelijk beschermd zijn noch handelsmerken of andere eigendomskenmerken binnen de site en met betrekking tot te kopiëren materiaal bevatten. Tenzij zoals toegelaten in dit artikel, wordt er geen licentie verleend met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten op het materiaal, producten, diensten, handelsmerken, processen of technologieën die hier worden beschreven. Deze rechten behoren toe aan Chiquita Brands L.L.C., de dochterondernemingen ervan en/of derde houders van deze rechten. Het aanbrengen van framed links naar de website van Chiquita is verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Chiquita Brands L.L.C. Voor specifieke vragen omtrent de website of de inhoud ervan, gelieve contact op te nemen met webmaster@Chiquita.com.
 
 
Gedateerd materiaal
 
Al het gedateerde materiaal op de website van Chiquita werd geproduceerd en onmiddellijk en zorgvuldig geüpload naar beste weten en kunnen van Chiquita Brands L.L.C. en haar dochterondernemingen op het ogenblik van uitgave. Chiquita Brands L.L.C. is echter niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde indrukken die het lezen van gedateerd materiaal kan veroorzaken. Aanbevolen wordt zorgvuldig de publicatiedatum van gedateerd materiaal op de website van Chiquita na te gaan.
 
 
Chiquita handelsmerken
 
De namen en handelsmerken van Chiquita, de producten en dienstnamen die ermee verband houden, de ontwerpmerken en slagzinnen zijn handelsmerken of dienstmerken van Chiquita Brands L.L.C. of haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen.
In het bijzonder: CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL zijn handelsmerken van Chiquita Brands L.L.C. en haar dochterondernemingen. Al deze handelsmerken worden gezamenlijk “Chiquita namen of handelsmerken” genoemd.
 
U hebt geen toestemming om enig handelsmerk van Chiquita te gebruiken voor reclame of andere commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Chiquita Brands L.L.C. Verzoeken tot toelaten moeten worden gericht tot: Office of the General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Carolina 28202, Verenigde Staten van Amerika.
 
 
Schending van auteursrecht
 
Als u van mening bent dat er op de website van Chiquita informatie of inhoud van uw bezit is gebruikt en dit een auteursrechtelijke schending inhoudt, gelieve ons hier dan schriftelijk van op de hoogte te brengen (een e-mail is voldoende), met vermelding van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt en de plaats op de website van Chiquita waar de inbreuk volgens u wordt gemaakt. Zorg ervoor dat u uw adres, telefoonnummer en e-mailadres ook vermeldt. We ondernemen dan de nodige stappen om de inhoud in kwestie te verwijderen nadat we uw klacht hebben geverifieerd. Deze melding kan worden verstuurd naar de Juridische Afdeling op webmaster@Chiquita.com of via gewone post naar:
 
Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Carolina 28202
Verenigde Staten van Amerika
T.a.v.: Juridische Dienst
 
 
De website van Chiquita wordt gehost via een site in Noord Carolina, V.S. We waarborgen niet dat het materiaal op onze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Italië. Als u onze site van op andere plaatsen opent, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijke wetgeving.